Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

1. 
2. 
3. 
4. 
 
Klimaatscenario's
Veelgestelde vragen
Over KNMI'14-scenario's
De KNMI'14-klimaatscenario's zijn samengesteld op basis van de meest recente resultaten van klimaatonderzoek en wensen van gebruikers. Ze zijn geactualiseerd ten opzichte van de scenario's uit 2006 (de KNMI'06-scenario's). De KNMI-klimaatscenario's zijn een vertaling van de mondiale IPCC klimaatprojecties naar Nederland en kennen daardoor een vergelijkbare updatecyclus van circa eens per zes jaar.
De KNMI'14-klimaatscenario's geven de hoekpunten waarbinnen klimaatverandering in Nederland zich waarschijnlijk zal voltrekken.
Veelgestelde vragen: