Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Klimaatscenario's
Gevolgen van klimaatverandering
Wat betekent klimaatverandering voor de waterveiligheid, voor landbouw en natuur en voor de stedelijke leefomgeving? Wat is het effect op de luchtkwaliteit, leefbaarheid, hittestress en wateroverlast? De KNMI scenario’s leveren de basisinformatie die door andere instituten vertaald wordt naar gevolgen voor specifieke sectoren.

Groene gevels en palmbomen in de binnenstad van Nijmegen. Bron: Tineke Dijkstra/Hollandse Hoogte
De KNMI klimaatscenario’s geven weer met welke klimaatveranderingen we in Nederland rekening moeten houden. Andere instituten gebruiken de scenario’s voor onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering voor verschillende sectoren (voorbeelden van onderzoek; LET OP: Correctie WL-scenario voor 2085 (per 9 juli 2015).

Het Planbureau voor de leefomgeving heeft in 2012 een overkoepelende studie uitgevoerd naar de effecten van klimaatverandering in Nederland. Het IPCC en de EEA geven updates van klimaatverandering en de effecten daarvan op respectievelijk mondiale en Europese schaal.

In het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat worden kennis, instrumenten en diensten ontwikkeld die nodig zijn om Nederland klimaatbestendig te maken. Het onderzoek richt zich op specifieke locaties in Nederland die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering en op acht onderzoeksthema's.

De Klimaat Effect Wijzer biedt onderzoekers hulp bij het vinden van data en informatie voor klimaatimpact en adaptatiestudies. In de wijzer is informatie van verschillende onderzoeksinstituten gebundeld.

 

 
En verder