Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
KNMI'14-klimaatscenario's
Nieuw in deze scenario's

De KNMI’14-klimaatscenario’s zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, waarnemingen en modellen die zijn samengevat in het IPCC rapport uit 2013. Gebruikers zijn in het hele proces naar de KNMI'14-scenario's betrokken. Via workshops, discussies en een klankbordgroep zijn veel wensen ingebracht. Dit heeft geleid tot een aantal uitbreidingen van KNMI'14 ten opzichte van KNMI'06.

Nieuw in de KNMI'14-klimaatscenario's:

Door de aangepaste methode voor KNMI'14 zijn er meer mogelijkheden voor maatwerk, zoals bijvoorbeeld het leveren van samengestelde extremen, meerdaagse neerslagsommen en regenduur. Ook kunnen aanvullende scenario’s worden ontwikkeld, bijvoorbeeld met een kleine kans maar met grote gevolgen.

Vergeleken met KNMI’06 is voor KNMI’14 een groter aantal modelsimulaties gebruikt , hierdoor is het klimaatsignaal beter te onderscheiden van natuurlijke variatie.

Een overzicht van overeenkomsten en verschillen in aanpak en resultaten tussen KNMI'14 en KNMI'06 vindt u in de rubriek 'Vragen over klimaatscenario's'.

 

 

 
En verder