Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
KNMI'14-klimaatscenario's
Transformatieprogramma
versie 3.2, 1 oktober 2015
Met het transformatieprogramma kunt u historische neerslags-, temperatuur- of globale stralingreeksen op dagbasis omzetten in reeksen die passen bij het klimaat onder één van de vier KNMI'14-klimaatscenario's voor een bepaalde tijdshorizon.

Correctie WL 2085

Naar het transformatieprogramma:
Wilt u eigen tijdreeksen uploaden of tijdreeksen voor andere tijdshorizonten dan 2030, 2050 of 2085, dan kunt u dat doen via de volgende website: Transformatieprogramma KNMI'14.

Om de getransformeerde reeksen te kunnen vergelijken met de reeksen van de voorgaande klimaatscenario's blijft ook het transformatieprogramma voor de KNMI'06-scenario's (versie 2.0 voor temperatuur en verdamping, en versie 1.2 voor neerslag) beschikbaar: Transformatieprogramma KNMI'06.

Reeds getransformeerde tijdreeksen downloaden
Voor 240 neerslagstations en 14 temperatuur- en globale stralingstations in Nederland zijn reeksen voor de referentieperiode 1981-2010 al getransformeerd voor de KNMI'14-scenario's rond 2050 en 2085. Ook de tijdreeksen voor het speciale scenario voor rond 2030 en reeksen voor verdamping volgens Makkink berekend met behulp van getransformeerde globale straling- en temperatuurreeksen) zijn beschikbaar. Via onderstaand menu kunt u deze tijdreeksen downloaden. De files bevatten codes voor de stations, voor de bijbehorende stationsnaam zie het menu rechts.

Scenario Uitleg


Tijdshorizon


Variabele UitlegEnkele aandachtspunten bij het gebruik
  • Het transformeren van historische tijdreeksen is slechts één manier om tijdreeksen voor de toekomst te verkrijgen. De volgorde van tempera- tuurwisselingen, jaar-op-jaar variaties, etc. in de getransformeerde tijdreeksen wordt bepaald door wat er in het verleden is gebeurd;
  • De getransformeerde tijdreeksen passen bij het klimaat in de toekomst volgens de KNMI klimaatscenario's. Dit betekent dat ze informatie geven over de gemiddelden, variatie tussen dagen, kans op extremen, etc. Ze leveren echter géén voorspelling van het weer in de toekomst op een bepaalde dag of in een bepaald jaar!

Toelichting
De toelichting geeft achtergrondinformatie over het transformatieprogramma.