Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Toepassingen
Landbouw en natuur
Groeiseizoen en de agro-klimaatkalender
Een grotere CO2-concentratie en de hogere temperatuur kunnen in de toekomst leiden tot hogere landbouwopbrengsten en een verlenging van het groeiseizoen (Figuur 1). Maar veranderingen in neerslag en extreem weer, zoals buien, hagel, droogte en zomerse ozonstress kunnen oogsten juist bedreigen.
Wageningen UR heeft de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de aardappeloogst berekend. Het resultaat is uitgewerkt in een kalender voor aardappelboeren, met speciale aandacht voor de timing van extremen tijdens de groeifase van de gewassen. Deze kalender toont hoe enkele relevante klimaatfactoren volgens twee scenario's rond 2050 zijn veranderd. Zo verschuift het tijdstip van ploegen en planten naar een latere datum door een toename van de hoeveelheid neerslag in de vroege lente. Een ander gevolg is dat hittegolven de tweede groei in de zomer bedreigen. Warmere winters veroorzaken mogelijk opslagproblemen door vroegtijdige ontspruiting.

Figuur 1: Start van het groeiseizoen, deels gebaseerd op waarnemingen in De Bilt, deels gebaseerd op berekeningen volgens de KNMI'14-scenario's voor 2050 en 2085. Kleuren: als in Figuur 4. Het groeiseizoen start op de kalenderdag waarop de gemiddelde temperatuur boven 5°C komt en blijft ten minste tot 1 juli.
Pollenallergie
Hogere temperaturen leiden naar verwachting tot een verlenging van het groei- en bloeiseizoen en tot een toename van het aantal 'allergiedagen'. Mogelijk verschijnen er nieuwe allergie veroorzakende planten in Nederland.
Allergische verschijnselen door pollen kunnen dus eerder in het seizoen optreden. Wageningen UR heeft berekend dat volgens de KNMI'14-scenario's het seizoen voor berkenpollen rond 2050 gemiddeld negen dagen eerder begint dan in de referentieperiode 1981-2010, namelijk op 5 april in plaats van 14 april. Het seizoen voor graspollen begint gemiddeld tien dagen eerder, namelijk op 18 mei in plaats van 28 mei. De aanvangsdata verschillen per scenario en variėren sterk van jaar tot jaar.

 
En verder