Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut; Ministerie van Verkeer en Waterstaat

 
Toekomstbeelden
Klimaatscenario's
Het klimaat speelt in Nederland als deltaland een belangrijke rol. Voor een bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland is kennis over het toekomstig klimaat van groot belang. Met kustverdediging, dijken en bij infrastructurele projecten passen we ons zo goed mogelijk aan. Dat vraagt om grote investeringen waarbij het essentieel is om ver vooruit te kijken. De klimaatscenario's van het KNMI geven hierbij inzicht in het toekomstig klimaat van Nederland.

Klik om te downloaden
Brochure KNMI'14-klimaatscenario's

De klimaatscenario's van het KNMI geven aan welke klimaatveranderingen in Nederland in de toekomst plausibel zijn. De KNMI'14-klimaatscenario's laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers.

De KNMI'14-klimaatscenario's zijn gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en zijn een update van de voorgaande KNMI’06-scenario's. De KNMI'14-scenario's bevatten ook nieuwe en meer gedetailleerde informatie. Ze tonen bijvoorbeeld het weer in de toekomst en bieden informatie over mist, straling, verdamping en hagel.

LET OP: Correctie WL-scenario voor 2085 (per 9 juli 2015)

Op deze website vindt u uitleg over de KNMI'14-klimaatscenario's en kunt u de cijfers, grafieken en kaarten van de nieuwe scenario's bekijken. Verder is er informatie te vinden over het gebruik van de scenario's, de voorgaande scenario's en het vijfde klimaatrapport van het IPCC, dat diende als bron voor de KNMI'14-scenario's.

Nieuwe KNMI-klimaatscenario's
Het KNMI is gestart met een project om met een set nieuwe KNMI-klimaatscenario's te komen, aangepast aan de nieuwste inzichten. Aanleiding daarvoor is de geplande publicatie van het zesde assessment rapport (AR6) van het IPCC, het klimaatpanel van de VN, in 2021. Dat rapport zal de nieuwste inzichten ten aanzien van klimaatverandering wereldwijd beschrijven, in navolging van het vijfde assessment rapport dat in 2013/2014 is verschenen. De nieuwe KNMI-klimaatscenario's zijn, net als de KNMI'14-klimaatscenario's, te zien als de vertaling van de wereldwijde IPCC scenario's naar Nederland.

In het achtergrondartikel KNMI-klimaatscenario's op de KNMI-website leest u meer over de ontwikkeling van de nieuwe klimaatscenario's en de KNMI Klimaatbrief.

 
En verder