De scenariotabel geeft van elk scenario de kerncijfers voor een groot aantal variabelen en indicatoren van klimaatverandering voor Nederland. De kerncijfers worden gepresenteerd voor een tijdshorizon in de toekomst naar keuze.

De scenariotabel voor 2030 is niet rechtstreeks te vergelijken met de tabellen voor 2050 en 2085. Er is één 2030-scenario ontwikkeld, terwijl voor 2050 en 2085 vier scenario’s zijn gegeven, die de vier hoekpunten aangeven waarbinnen de klimaatverandering zich waarschijnlijk zal voltrekken. Nadere uitleg over het klimaat rond 2030.

LET OP: Correctie WL-scenario voor 2085 (per 9 juli 2015)

Rekenvoorbeeld:
De hoeveelheid neerslag in een winter rond 2050 bij het WL-scenario
Het voorbeeld licht toe hoe de verschillende kolommen uit de scenariotabel kunnen worden gebruikt.